SoulMates är alla de musikervänner som gästat SoulTime sedan starten oktober 2014.
Med tiden har de blivit många och de återkommer gärna, kanske i nya konstellationer!